HEBEIOUTAI ENVIRONMENTAL PROTECTION EQUIPMENT CO.,LTD.

Trách nhiệm xã hội

Trước hết, công ty chúng tôi nên giả định và thực hiện trách nhiệm kinh tế của mình, để làm phong phú thêm đời sống vật chất của nhân dân và đóng vai trò của nó cho sự phát triển nhanh chóng và ổn định của nền kinh tế quốc gia. Cách trực tiếp nhất là tạo ra lợi nhuận, mở rộng bán hàng càng nhiều càng tốt, giảm chi phí, đưa ra quyết định đúng đắn và đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của các bên liên quan.

Thứ hai, công ty chúng tôi đã thiết lập một ví dụ phù hợp với luật và quy định và tuân thủ tất cả các luật và quy định, bao gồm luật bảo vệ môi trường, luật quyền lợi người tiêu dùng và luật bảo vệ lao động. Hoàn thành tất cả các nghĩa vụ theo hợp đồng, dẫn đầu về tính toàn vẹn kinh doanh, hoạt động pháp lý, chấp nhận lời hứa bảo hành. Thúc đẩy nhân viên của công ty và cộng đồng nơi công ty nằm cùng nhau tuân thủ luật pháp và thiết lập một xã hội được pháp luật cai trị.

Thứ ba, trách nhiệm đạo đức là kỳ vọng của xã hội đối với công ty. Công ty chúng tôi nên cố gắng làm cho xã hội không bị ảnh hưởng tiêu cực của các hoạt động, sản phẩm và dịch vụ của chính họ. Đẩy mạnh việc nâng cấp công nghệ công nghiệp và tối ưu hóa cơ cấu công nghiệp, phát triển mạnh mẽ các doanh nghiệp xanh, tăng khả năng hấp thụ việc làm của doanh nghiệp và thực hiện trách nhiệm bảo vệ môi trường và ổn định xã hội.

Cuối cùng, đó là trách nhiệm từ thiện của công ty. Một nhiệm vụ quan trọng trong việc xây dựng một xã hội hài hòa ở giai đoạn này là phát triển mạnh mẽ các cam kết xã hội. Việc phát triển các chủ trương như giáo dục, y tế và an sinh xã hội có liên quan trực tiếp đến lợi ích trước mắt của người dân và trực tiếp xác định xem xã hội có ổn định hay không, và liệu nó có hài hòa hay không. Nhiều nơi trong việc phát triển các cam kết xã hội đang được đầu tư hoặc không thể đầu tư. Điều này đòi hỏi phải huy động mọi nguồn vốn có thể huy động được. Các doanh nghiệp nên phát huy hết lợi thế về vốn và đóng góp vào sự phát triển các chủ trương xã hội và trở thành công dân tốt. Hỗ trợ phát triển các dự án như giáo dục cộng đồng, hỗ trợ y tế, chăm sóc nhân văn, văn hóa nghệ thuật và xây dựng đô thị, giúp cộng đồng cải thiện môi trường công cộng và tự nguyện làm việc cho cộng đồng
  • TEL:+86 13932733791
  • FAX:0317-8288592
  • EMAIL: info@senotay.com
  • ADDRESS:Khu công nghiệp Botou, thành phố Cangzhou, tỉnh Hà Bắc